بیماری های مغز و اعصاب در کودکان

بیماری های مغز و اعصاب در کودکان

اگر در کودکان مشکلاتی همچون تشنج، اختلالات رفتاری، تاخیر تکاملی و… مشاهده شود باید به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرد زیرا این هاعلائم بیماری های مغز و اعصاب است.

بیماری های مغز و اعصاب در کودکان

در مرحله ی اول بیماری های اختلالات رفتاری و تشنجی ، تاخیر تکاملی همچون حرف نزدن، دیر راه افتادن و تشنج است و بعد اختلالات یادگیری است البته این نکته را بایدبه یاد داشت که  این هاهمه ی موارد این بیماری نیستند اما این ها در اقلیت قرار دارند.

علائم هشدار دهنده بیماری های مغز و اعصاب

کودک هنگامی که دو ماهه می شود یک لبخند اجتماعی دارد یعنی زمانی که شما به او لبخند می زنید لبخند تحویلتان می دهد. اما این لبخند در کودک بیمار , به وقوع نمی پیوندد در واقع ماهها ممکن است بگذرد و هنگامی که با کودک بازی می کنید او نمی خندد این خود یکی از علائم اولیه است البته باید به دفعات تکرار شود ، وقتی دستتان را  به سمت او دراز می کنید یا بغلش کنید  توجهی نمی کند و سخن گفتن هم در مراحل بعدی است که به وجود نمی آید.

نقش سلول های بنیادی در بیماری های مغز و اعصاب کودکان

سلول های بنیادی موضوعی نو است و اکنون زیاد در مورد آن صحبت می شود اما تا به حال در مورد اینکه کسی مشکل عصبی داشته باشد و با سلول های بنیادی بیماری درمان شده باشد  مطلبی ارائه داده نشده و در زمینه درمان بیماری های مغز و اعصاب کودکان باسلول های بنیادی، در ایران هنوز فعالیتی انجام نشده است.

اوتیسم به عنوان بیماری مغز و اعصاب

 اوتیسم همان اختلالات رفتاری است، کودک در ارتباط گرفتن با محیط اطراف بسیار مشکل دارد و با توجه به اینکه مهم ترین وسیله ی ارتباط, سخن گفتن است به همین دلیل سخن گفتن در این کودکان به وقوع نمی پیوندد. اوتیسم یعنی درخودفرورفتگی  و اعتنا به محیط اطراف نداشتند و جزء مسائل عصبی و اختلالات رفتاری است..

شایع ترین مشکل کودکان در بیماری های مغز و اعصاب

براساس آمار بیمارستانی در وهله ی اول مشکل تشنج است. و بعد اختلالات یادگیری و مساله حاد مثل فلج شدن یا احساس درد پیدا کردن مثل سردردهای خاص، شایع ترین بیماری های مغز و اعصاب در کودکان به حساب می آید.