خدمات ما

خانه / خدمات ما
۱- فوق تخصص اعصاب کودکان ۲- فوق تخصص نوزادان ۳- فوق تخصص غدد کودکان
۴- فوق تخصص اورولوژی کودکان ۵- فوق تخصص جراحی کودکان ۶- فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان
۷- متخصص بیماری های کودکان ۸- متخصص بیماری های داخلی ۹- پزشک عمومی
۱۰- دندانپزشکی ۱۱- تزریقات ، سرم درمانی ، پانسمان و نوار قلب ۱۲- ختنه
۱۳- جراحی سرپایی ، بخیه ۱۴- واکسیناسیون و غربالگری ۱۵- مامایی و مراقبت های مادر و کودک
۱۶- پوست و زیبایی و لیزر ۱۷- خدمات پرستاری در منزل